درباره حسین صفوی

ما در کمپرسورسازان یک مجموعه خانوادگی هستیم که راهنمایی و مشاوره دادن صادقانه را وظیفه خود می دانیم چرا که بر این باوریم ساخت ارتباط خوب و ماندگار با مشتریان بسیار مهمتر از فروش است. 09102762035 ــ 09127161850 ــ 46849627(021)