درایر جذبی CZ با نهایت خشک کنندگی تا نقطه شبنم 70- با طول عمر 10 ساله با گارانتی بی قید و شرط

از سال 1360 تا به امروز؛ قدرتمند و قابل اعتماد