خانه » کمپرسور پیستونی

در حال نمایش 6 نتیجه

کمپرسور باد 1000 لیتری کمپرسورسازان

68,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 1000 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 7/5 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 650 لیتری کمپرسورسازان

56,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 650 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور ۴ کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 500 لیتری کمپرسورسازان

38,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور ۵۰۰ لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور ۴ کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 350 لیتری کمپرسورسازان

24,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 350 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 2/2 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 250 لیتری کمپرسورسازان

16,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 250 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 1/5 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 150 لیتری کمپرسورسازان

(1)
11,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 150 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 1/5 کیلو وات قدرت می گیرد.