این درایر تبریدی ضمانت قیمت ضمانت اصالت گارانتی 12 ماهه دارد

از سال 1360 تا به امروز؛ قدرتمند و قابل اعتماد