این کمپرسور پیستونی ضمانت قیمت ضمانت اصالت ضمانت تعویض دارد

از سال 1360 تا به امروز؛ قدرتمند و قابل اعتماد