خانه » محصولات

Showing 1–12 of 37 results

کمپرسور اسکرو 3000 لیتری 18/5 کیلووات

207,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 3 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO6 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 25 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 2000 لیتری 11 کیلووات

159,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 2 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO3 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 15 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور اسکرو 1200 لیتری 7/5 کیلووات

(1)
130,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 1200 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO2 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 7/5 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲۰ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

کمپرسور باد 1000 لیتری کمپرسورسازان

68,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 1000 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 7/5 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 650 لیتری کمپرسورسازان

62,000,000 تومان

قدرت هوادهی این کمپرسور 650 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور ۴ کیلو وات قدرت می گیرد.

درایر جذبی CZ Twin Towers 9000

180,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 9000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 9000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 8000

152,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 8000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 8000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 7000

150,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 7000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 7000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 6000

130,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 6000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 6000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 5000

98,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 5000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 5000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 4000

90,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 4000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 4000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.

درایر جذبی CZ Twin Towers 3000

79,000,000 تومان

درایر جذبی تویین تاور کمپرسورسازان مدل CZ Twin Towers 3000 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 20- و 40- درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر روغن، میکرو فیلتر ذرات و تله آبگیر می باشد و دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان است.