آموزش تعمیر کمپرسور اسکرو

در این مطلب سعی میکنم آموزش تعمیر کمپرسور اسکرو را از صفر تا صد بصورت کامل به زبان ساده یاد بدهم. اما چرا؟

چون خودم را جای شما گذاشتم و دیدم اگر تولید کننده کمپرسور اسکرو نبودم و کمپرسورم به مشکل می خورد چطور می توانستم بدون اینکه چند روز بیزینسم بخوابد، آن را تعمیر کنم؟

بیشتر بخوانید