بایگانی برچسب برای: کمپرسور ۲۲ کیلووات

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری (3 متر) 22 کیلووات

اگر نیاز به یک کمپرسور ۳۶۰۰ لیتری یا ۳ متر مکعب داری قطعا این مطلب می تواند در فرایند انتخاب و خرید بسیار کمک حال باشد.

قبل از هر چیزی بیا نگاهی به مشخصات کلی کمپرسور ۳۶۰۰ لیتری بیاندازیم.

بیشتر بخوانید