بایگانی برچسب برای: کمپرسور کوپل

کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم

فرق کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم با تسمه ای چیست

اگر قصد خرید کمپرسور اسکرو داشته باشی احتمالا هم نام کمپرسور اسکرو کوپل مستقیم را شنیده ای هم نام کمپرسور اسکرو تسمه ای را اما سوال اینجاست که کدام یک بهتر است؟

قبل از هر چیزی بهتر است به صورت مختصر با هر دو مدل آشنا شویم.
بیشتر بخوانید