بایگانی برچسب برای: کاربرد کمپرسورهای اسکرو

کاربرد کمپرسور اسکرو چیست و مخصوص چه صنایعی است

سوالی که می خواهیم پاسخ آن را در این مطلب پیدا کنیم این است که کاربرد کمپرسور اسکرو چیست؟

قبل از هر چیز بیا نگاهی به تعریف علمی ( و البته خشک) کمپرسور اسکرو بیاندازیم:

بیشتر بخوانید