بایگانی برچسب برای: نگهداری کمپرسور باد

آموزش نگهداری کمپرسور در تابستان

آموزش نگهداری کمپرسور در تابستان

آموزش نگهداری کمپرسور در تابستان: شرایط آب و هوایی اکثر شهر های ایران در تابستان اینگونه است که یا هوا گرم است یا خیلی خیلی گرم!

تصور کن بخواهیم در یکی از همین روز های بشدت گرم تابستان، از صبح تا شب در فضای باز و زیر نور مستقیم خورشید کار کنیم. چه حالی پیدا خواهیم کرد؟

احتمالا از حال می رویم. مگر نه؟

همین اتفاق هم می تواند برای کمپرسور ما بیافتد. البته درسته مقاومت کمپرسور از آدم بیشتر است اما به این معنی هم نیست که می تواند خیلی راحت و بی دردسر مثل دیگر روز های معمولی سال کار کند.

بیشتر بخوانید