بایگانی برچسب برای: مخازن هوا فشرده

مخزن کمپرسور اسکرو

مخزن کمپرسور اسکرو: مشخصات و سایز استاندارد

احتمالا مخزن کمپرسور اسکرو، آخرین چیزی است که در زمان خرید کمپرسور به آن توجه خواهیم کرد اما پر رنگ ترین نقش را در ساز و کار کمپرسور اسکرو و طول عمر دستگاه ایفا می کند.

طبق مشاهدات میدانی بیش از 96% افرادی که کمپرسور اسکرو تهیه میکنند به هیچ عنوان به مشخصات، سایز، کیفیت و سایر فاکتور های مخزن هوای فشرده دقت نمی کنند.

بیشتر بخوانید