بایگانی برچسب برای: فیلتر هوا کمپرسور اطلس کوپکو

فیلتر هوا کمپرسور اسکرو

فیلتر هوا کمپرسور اسکرو یک قطعه ارزان (نسبت به سایر قطعات کمپرسور) است که اگر جنس خوبی نداشته باشد یا به موقع تعویض نشود برایمان بسیار گران تمام می شود.

بیشتر بخوانید