بایگانی برچسب ها: روغن کمپرسور اسکرو

روغن کمپرسور اسکرو یا هوای فشرده چیست؟

روغن کمپرسور اسکرو

قطعات مکانیکی زیادی در ساخت کمپرسورهای صنعتی از جمله کمپرسور اسکرو استفاده شده است که با سرعت بسیار زیادی با یکدیگر کار می کنند.این سرعت بالا و اصطکاک بین قطعات مختلف باعث میشود کمپرسور به سرعت داغ شود و قطعات ان دچار خوردگی شود. در کمپرسورهای روغنی یا اویل اینجکت، از روغن به منظور خنک […]