بایگانی برچسب برای: روغن کمپرسور اسکرو بهران

این بهترین و به صرفه ترین روغن کمپرسور اسکرو است

اولین سوال زمانی که کمپرسور خراب میشود، پرسیده میشود این است که آیا روغن کمپرسور اسکرو را به موقع تعویض کرده اید یا نه؟

چرا که روغن مهم ترین نقش را در کمپرسور اسکرو ایفا میکند. از این رو تصمیم دارم هر آنچه که باید درباره روغن های کمپرسور بدانی را در این مطلب بصورت کامل و به زبان ساده توضیح دهم.

 

بیشتر بخوانید