بایگانی برچسب برای: درایر جذبی و تبریدی

انواع درایر جذبی

انواع درایر جذبی و طرز کار آنها

اساس کار درایر های جذبی بصورت یک فرایند شیمیایی است.

در این فرایند شیمیایی، رطوبت موجود در هوای فشرده به مواد جاذب داخل درایر جذبی متصل می شود و رطوبت از هوا جدا می شود.

بیشتر بخوانید