مدیر فروش : خانم گلفا

09102762035 – 09127161850

تلفن دفتر فروش 

46849629 – 46849628 – 46849627 (021)

instagram 

compressor_sazan

ایمیل 

info@compressorsazan.com

نشانی کمپرسورسازان 

تهران – کیلومتر 18 جاده قدیم کرج – شهر قدس – خیابان 45 متری انقلاب – انتهای بلوار جمهوری – پلاک 22 – کمپرسورسازان