دستگاه نیتروژن ساز یا ژنراتور نیتروژن

تولید دستگاه های نیتروژن ساز  PSA Nitrogen Generatordیکی از فعالیت های تولیدی مجموعه “کمپرسورسازان” است . تمام دستگاه ها با گارانتی 10 ساله و خدمات پس از فروش 20 ساله هستند.

میزان دبی و خلوص تولید شده دستگاه های نیتروژن ساز شرکت “کمپرسورسازان” 99.9999 می باشد. میزان مجاز فشار هوا ورودی به دستگاه 10 بار گیج است. تولید نیتروژن توسط این ژنراتورها از 5 الی 8 بار گیج هستند.

بیشتر بخوانید