کمپرسور اسکرو 3000 لیتری :

کمپرسور اسکرو 3000 لیتری از نوع کمپرسور گازی می باشند که عملکرد آن به شکل دورانی و جابجایی مثبت است. کمپرسور پیستونی مدل قدیمی تر کمپرسور هوا بود که حجم هوادهی آنها ماکزیمم 1200 لیتر بود ولی نسل جدید کمپرسور باد در واقع کمپرسور اسکرو هستند که از 1000 لیتر به بالا حجم هوادهی یا دبی آنها هست.

یکی از مهمترین مزایای کمپرسور باد اسکرو 3000 لیتری دائم کار بودن آن است به عبارتی این دستگاه می تواند 24 ساعته بدون وقفه حجم هوا 3000 لیتر در دقیقه را تولید کند .

گروه صنعتی کمپرسورسازان

تولید کننده انواع کمپرسور های اسکرو در ظرفیتهای مختلف  و تجهیزات جانبی می باشد . ما صادقانه تمام اطلاعاتی که باید بدانید را می گوییم تا خودتان متخصص حرفه ای بشوید .