نمایندگی کمپرسور اسکرو

تکنولوژی ساخت واحد هواساز ( ایرند ) کمپرسور اسکرو بسیار پیشرفته و پیچیده هست به طوری که تا به امروز در کشورمان ایران هیچ مجموعه ای نتوانسته چنین هواسازی بسازد .

بنابراین این قطعه Airend وارداتی هست و در سراسر کشور نمایندگی کمپرسور اسکرو با نام های تجاری متفاوت ایجاد شده که برای فروش مستقیم و بدون واسطه فعالیت می کنند.