تعمیر کمپرسور اسکرو – سرویس و نگهداری کمپرسور باد 

سرویس و نگهداری کمپرسور باد موضوع خیلی مهمی هست که متاسفانه کمتر کسی به آن دقت می کند . همانطوری که قبل از خرید کمپرسور باد اسکرو و یا کمپرسور هوا پیستونی تحقیق می کنید که چه دستگاهی با بهترین کیفیت قطعات و قیمت مناسب تهیه کنید بعد از خرید و تحویل گرفتن دستگاه بایستی دانش فنی و اطلاعات دقیقی خود دستگاه کمپرسور داشته باشید تا طول عمر بالایی داشته باشد.