قیمت کمپرسور اسکرو

بهترین کمپرسور اسکرو با قیمت مناسب در سال 1401 :

کمپرسور اسکرو، یک نوع از کمپرسورهای هوای فشرده می باشد که عموما برای مشاغلی مناسب هست که به حجم هوا یا دبی بیش از ۱۰۰۰ لیتر بر دقیقه نیاز دارند .

بهترین ویژگی کمپرسور اسکرو ، صدای کم و قابلیت کارکرد مداوم و بدون وقفه است  .

در جدول زیر مشخصات فنی کمپرسور های اسکرو بر حسب میزان تولید هوا در فشار ۸ و ۱۰ بار نشان داده شده است.

قیمت کمپرسور اسکرو